Ubezpieczenia

W swojej ofercie posiadamy ubezpieczenie Signal Iduna, które obejmuje zarówno wyjazdy zagraniczne, jak i krajowe. Uczestnicy imprez turystycznych organizowanych przez Biuro Podróży Duetur ubezpieczeni są w SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

Zagranica

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia KL do 10 000 EUR – zakres standard

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW do 15000 PLN – 100% na wypadek śmierci, uszczerbek na zdrowiu wypłacany jest na podstawie tabeli procentowej świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu z OWU Bezpieczne Podróże

 • Koszty ratownictwa KR do 6000 EUR (podlimit KL)
 • Posiadanie chorób przewlekłych i nowotworowych wymaga do ubezpieczenia

Przy imprezach z dojazdem własnym ubezpieczenie działa na 24h przed rozpoczęciem pobytu i po jego zakończeniu.

Kraj

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW do 10 000 PLN -100 % na wypadek śmierci. Zakres standard: uszczerbek na zdrowiu określony % na podstawie tabeli norm uszczerbków na zdrowiu stosowanej przy orzekaniu o następstwach nieszczęśliwych wypadków przy pracy. W ubezpieczeniu zawarte jest również: amatorskie uprawianie sportu, uprawianie sportów zimowych, sportów wysokiego ryzyka i praca fizyczna.

Dodatkowo proponujemy Państwu w trakcie dokonywania rezerwacji rozszerzenie ubezpieczenia o następujące opcje:

 • OC/SS, czyli od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym do kwoty 30 000 Euro (w tym odpowiedzialność w zakresie szkód powstałych w związku z amatorskim uprawianiem sportów, oraz uprawianiem sportów zimowych : OC osobowe – 15 000 EUR, OC rzeczowe – 7 500 EUR)
 • Ubezpieczenie od Chorób Przewlekłych i Nowotworowych
 • Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji – należy wykupić w dniu rezerwacji imprezy jeżeli do rozpoczęcia podróży pozostało mniej niż 30 dni, do 5 dni od rezerwacji imprezy jeżeli do rozpoczęcia podróży pozostało więcej niż 30 dni.

Do pobrania

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DLA UBEZPIECZONYCH W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SZKODY

Poniżej można pobrać ogólne warunki ubezpieczenia (zakres standard):

 • OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczne Podróże
 • OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW NA TERENIE R.P.
 • OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTY IMPREZY TURYSTYCZNEJ
 • DRUK: SZKODY Z UBEZPIECZENIA NNW
 • DRUK: ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA KL ZA GRANICĄ
 • DRUK: ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA BAGAŻU PODRÓŻNEGO
 • DRUK: ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI