Nasze certyfikaty

Duetur posiada Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych oraz Gwarancję Ubezpieczeniową.