Ubezpieczenia

W swojej ofercie posiadamy ubezpieczenie Signal Iduna, które obejmuje zarówno wyjazdy zagraniczne, jak i krajowe.

Uczestnicy imprez turystycznych organizowanych przez Biuro Podróży Duetur  ubezpieczeni są w SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

ZAGRANICA

*   Ubezpieczenie kosztów leczenia KL do 10 000 EUR – zakres standard
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW do 15000 PLN – 100% na wypadek śmierci, uszczerbek na zdrowiu wypłacany jest na podstawie tabeli procentowej  świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu  z OWU Bezpieczne Podróże
*   Koszty ratownictwa KR do 6000 EUR (podlimit KL)
*   Posiadanie chorób przewlekłych i nowotworowych wymaga doubezpiecznia
Przy imprezach z dojazdem własnym ubezpieczenie działa na 24h przed rozpoczęciem pobytu i po jego zakończeniu.

KRAJ

*   Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW do 10 000 PLN -100 % na wypadek śmierci. Zakres standard: uszczerbek na zdrowiu określony % na podstawie tabeli norm uszczerbków na zdrowiu stosowanej przy orzekaniu o następstwach nieszczęśliwych wypadków przy pracy. W ubezpieczeniu zawarte jest również: amatorskie uprawianie sportu, uprawianie sportów zimowych, sportów wysokiego ryzyka i praca fizyczna.

Dodatkowo proponujemy Państwu w trakcie dokonywania rezerwacji rozszerzenie ubezpieczenia o następujące opcje:
*   OC/SS, czyli od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym do kwoty 30 000 Euro (w tym odpowiedzialność w zakresie szkód powstałych w związku z amatorskim uprawianiem sportów, oraz uprawianiem sportów zimowych : OC osobowe – 15 000 EUR, OC rzeczowe – 7 500 EUR)
*   Ubezpieczenie od Chorób Przewlekłych i Nowotworowych
*   Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji – należy wykupić w dniu rezerwacji imprezy jeżeli do rozpoczęcia podróży pozostało mniej niż 30 dni, do 5 dni od rezerwacji imprezy jeżeli do rozpoczęcia podróży pozostało więcej niż 30 dni.
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DLA UBEZPIECZONYCH W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SZKODY: (pobierz)
Poniżej można pobrać ogólne warunki ubezpieczenia (zakres standard):
*  OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczne Podróże (pobierz)
*   OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW NA TERENIE R.P. (pobierz)
*   OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTY IMPREZY TURYSTYCZNEJ (pobierz)
*   DRUK: SZKODY Z UBEZPIECZENIA NNW (pobierz)
*   DRUK: ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA KL ZA GRANICĄ (pobierz)
*   DRUK: ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA BAGAŻU PODRÓŻNEGO (pobierz)
*   DRUK: ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI (pobierz)